Öuddens arboretum

Med "arboretum" avser man en plantering av träd och buskar, som också lämpar sig utmärkt för forskning. Öuddens arboretum grundades för att studera hur skärgårdens speciella klimatförhållanden och mikroklimat påverkar speciellt lövträd och buskar som annars inte påträffas eller är ovanliga i Finland.

 

Öppet

Sagostigen och blindträdgården

Öppet utan tidsbegränsningar - besöksadress Fåfängöudden 10

Fritt inträde.

Besöken är på eget ansvar. Föräldrarna bes se efter sina barn.

Skriv gärna Era namn i gästboken som finns i brevlådan vid anslagstavlan i början av sagostigen.

Arboretet på gårdsplanen och områden inom älgstängslet

 

Arboretet på gårdsplanen och områden inom älgstängslet (områdena 1 – 9 och11 på kartan)

 

  • 9.5. - 24.5. och 26.5. - 31.5.samt 1.6. - 7.6.2024
  • Öppna trädgårdar söndagen den 16 juni 2024 mellan klockan 12 och 17
  • 15 - 21.7.2024
  • måndag till fredag 8.8. - 31.8.2024 
  • samt 1.9. - 30.9.2024

Öppet utan tidsbegräsningar – besöksadress Fåfängövägen 216.

Besök till innergården (område 10 på kartan) endast med guidning.

Lämna gärna bilen på parkeringen före porten till höger.

Andra tider är gårdsplanen (området inom älgstängslet) i privat bruk.

Besök till den här delen kan också ordnas - även för grupper - under hela sommaren enligt överenskommelse.

Tfn 041 507 7258.

Mejl: Timo.Saijala@kolumbus.fi

Skylten vid porten visar också när arboretet är öppet.

 

 

 

 

 

I

Arboretet på gårdsplanen och områden inom älgstängslet (områdena 1 – 9 och 11 på kartan) är öppet i början på sommaren utan begränsningar samt under andra halvleken av augusti. Se tidpunkterna här till vänster– besöksadress Fåfängövägen 216.

Öppna trädgårdar söndagen den 16 juni 2024.

Andra tider är gårdsplanen (området inom älgstängslet) i privat bruk.

Besök kan också ordnas under hela sommaren enligt överenskommelse. Tfn 041 507 7258. Mejl: Timo.Saijala@kolumbus.fi

Skylten vid porten visar också när arboretet är öppet.

Områdena utanför älgstängslet (områdena 12 – 16) samt sagostigen och trädgården för synskadade öppet för besök utan begränsningar. - besöksadress Fåfängöudden 10

 

 Alla besök är avgiftsfria.